zorg op school

Een woordje uitleg over zorg op onze school...
De Mariaschool is een zorgbrede school. Dit wil zeggen dat we op onze school alles in het werk stellen om de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind te stimuleren. Via aangepaste zorg trachten we het welzijn en de motivatie van leerlingen te verhogen zodat het leerproces vlotter kan verlopen.

Remediering en differentiatie zijn de kernwoorden van ons zorgbeleid!

De leerkracht probeert in de klas zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de zorgnoden van elk kind. Daarnaast staat het zorgteam klaar voor extra ondersteuning van de leerkrachten en individuele of groepsgewijze begeleiding van leerlingen. Hierbij denken we niet enkel aan leerlingen met een leerachterstand maar ook aan leerlingen met een zekere leervoorsprong.

Er is echter meer nodig dan interessante lessen en goede schoolresultaten opdat kinderen zich goed in hun vel zouden voelen.Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en gedragsrapporten volgen we de sociale en emotionele ontwikkeling van kortbij op. Met de methode van de axenroos of de meneertjes (zoals het meneertje Vriendschap) worden sociale vaardigheden extra ingeoefend. Leerlingen die behoefte hebben aan een luisterend oor, kunnen ook steeds terecht bij de groene juf.

En dreigt het leerproces van een leerling op een zeker moment toch vast te lopen, dan is het tijd om ons extra te richten op de vele goede kenmerken van het kind. Het klinkt misschien verrassend, maar het is vaak in deze 'krachtige eigenschappen' dat we een houvast vinden om op een positieve manier verder te gaan. Met de hulp van de ouders en in samenwerking met de CLB-begeleider, Kirsten Coremans, hopen we de schoolloopbaan van alle leerlingen tot een goed einde te brengen!

 

Vele groetjes van het zorgteam

 

ONZE ROUWKOFFER

We hebben op school een koffer met vele materialen in die kinderen helpt om rond verliessituaties te communiceren, te werken, ... onder begeleiding van de leerkracht of de zorgcoördinator. De materialen helpen de kinderen om op een psychisch gezonde manier met verliessituaties te leren omgaan. Grotere weerbaarheid is de beoogde output: het vermogen om de onvermijdelijke moeilijke ervaringen die ieder op z'n weg vindt, ook beter te doorleven en daar als mens niet zwakker maar sterker uit te komen. 15 verschillende verliessituaties vormen het uitgangspunt.

Luister maar naar dit interview dat werd afgenomen in onze school door Radio 2.


http://outpost.vrt.be/privemp3/rouwkoffer_20101028_142704.htm