Wie zijn wij?

Leden ouderraad MARIASCHOOL 2019-2020

het bestuur:

·     VOORZITTER + AFGEVAARDIGDE SCHOOLRAAD : Pauline de Potter - Saverys

                                           2de afgevaardigde schoolraad: Sandra Donnay

·     ONDERVOORZITTER : Marie-Caroline  Van Rompuy - Lenaerts

·     SECRETARISSEN : Katleen Dedeurwaerder - De Wilde

·     PENNINGMEESTER : Brigitte Dutordoir - Leen 

 

Klasverantwoordelijken MARIASCHOOL 2019-2020

·      eerste kleuterklas B (juf Sylvia) :  Annelies Vanhoutte en Virginie Dumont de Saedeleer

       eerste kleuterklas A (juf Linda en juf Lieselotte) :  Marie-Isabelle De Lhoneux en Vinciane Glorie

      eerste kleuterklas C (opgericht op 1/2/2021):    Charlotte en Marie-Caroline Van Rompuy                            

·     tweede kleuterklas :   Katleen Dedeurwaerder en Brigitte Dutordoir 

·     derde kleuterklas  A:    Audrey Bagon en Natacha De Vriendt

·      derde kleuterklas B: :  Mélanie de Visscher en Guillaume Janssens           

·       eerste leerjaar Pauline de Potter en Sandra De Groot 

·      tweede  Leerjaar     Laetitia Zenner enFiliep Messiaen

·      derde Leerjaar A :    Birgit Lambrecht  en Kristof Heyndrickx                          

·     derde leerjaar B :    Tessa Van Weele en Patrick Stumm

·     vierde Leerjaar:   Alexandra Goyens en Ugo Vannoorbeeck

·      vijfde leerjaar  :    Pauline de Potter en Marie-Noëlle Fonteyn

*     zesde Leerjaar  A:    Daria Vermeulen en Ilka Pirson

·     Zesde Leerjaar  B:    Vinciane Glorie en Kristina Slachmylders

     

Welke rol kan de klasverantwoordelijke ouder opnemen?

- Organisatie van een ontmoetingsmoment tussen de ouders van éénzelfde klas
- coördinatie voor eventueel klascadeaus voor de leerkracht (einde schooljaar, huwelijk of bevalling)
- Initiatief bij uitzonderlijke gebeurtenissen, vb. huwelijk van een ouder van de klas, ziekte of overlijden,... klasverantwoordelijke ouder coördineert het initiatief dat naar een ander gezin kan worden genomen om steun te betuigen in samenspraak met de klasleerkracht

tussenpersoon bij het zoeken naar helpende handen voor evenementen van de school of in de klas

 

 

                        

 
Onze school > Wie zijn wij > Ouderraad > Wie zijn wij?