schooldag en opvang

Schooluren :

lagere school:

van   8.45 uur tot 12.20 uur
van  13.40 uur tot 15.35 uur
op woensdag van 8.45 uur tot 12.00 uur

kleuterschool: 

van   8.45 uur tot 11.30 uur
van  12.50 uur tot 15.35 uur
op woensdag van 8.45 uur tot 12.00 uur

Opvang:

Van  7.30 uur tot   8.30 uur
Van 16.00 uur tot 18.00 uur
Op woensdag van 12.00 uur tot 18.00

Alle leerlingen die voor  08.05 uur in de school aanwezig zijn, worden beschouwd als gebruiker van het betalend toezicht.

Alle leerlingen die na 16.05 uur nog in de school aanwezig zijn, worden ook beschouwd als gebruikers van het betalend toezicht.

Woensdagregeling: de betalende namiddagbewaking wordt opgesplitst in 2 delen (ofwel tot  14.00 uur of tot 18.00 uur). Wie op woensdag na 12.30 uur nog op school is, wordt als gebruiker van het betalend toezicht beschouwd.

Bij het laattijdig ophalen van uw kind vragen wij u om een lijst af te tekenen, met vermelding van het uur van ophalen, dit om eventuele misverstanden te voorkomen.
Voor laattijdig komen afhalen van de kinderen worden  extra kosten aangerekend !

Er wordt eveneens schooltoezicht georganiseerd op:

  • de aanvullende vakantiedagen; ( facultatieve verlofdagen)
  • de schoolvrije dagen die niet op een wettelijke feestdag vallen;
  • de herfstvakantie met uitzondering van 1 november;
  • de kerstvakantie met uitzondering van de periode van 25 december tot en met 1 januari;
  • de krokusvakantie.

Het staat het schoolbestuur vrij om in deze periode het toezicht in één vestigingsplaats te groeperen.
Indien de ouders niet om 18 uur op school kunnen zijn wegens overmacht, moet de juffrouw van het onthaal verwittigd worden.

Ouders > schooldag en opvang / Documenten / inschrijven / schoolbrochure