schoolbrochure

Beste ouder/ sympathisant,

De schoolbrochure is bedoeld om u een juiste indruk te geven van onze school.  De brochure schetst het kader waarin we samen school maken.

Onder het motto "goede afspraken maken goede vrienden", kan u hier de krijtlijnen nalezen.  Voor de leerlingen hebben we de éénvoudige versie van het schoolreglement

ABC-wegwijsbrochure: Al spelend en lerend gaan we samen  op reis.

U kan in het schoolreglement volgende items terugvinden:

schoolreglement Mariaschool 2020-2021

onderwijsregelgeving 2019-2020

Bijdragelijst Mariaschool 2020-2021

-een algemeen informatiegedeelte waarin de school en al haar structuren wordt voorgesteld;
-het pedagogisch project van de school;
-het schoolreglement zoals de regelgeving het voorschrijft. (wetten, decreten,…)
Dit gedeelte is de basis van onze schoolwerking en wordt u voorgelegd bij de inschrijving.

Meer info over het schoolteam, de visie ban de school, huiswerkbeleid, zorgvisie... vindt u op de pagina over de pedagogische projecten van deze website.

 

 

 

Ouders > schoolbrochure / Documenten / inschrijven / schooldag en opvang