leerlingenraad

Beste leerlingen, leerkrachten en ouders,


Na een heuse sollicitatieprocedure werden per klas 2 vertegenwoordigers geselecteerd voor de leerlingenraad.

De leerlingen in de leerlingenraad zijn klankbord voor hun klas én voor wat ze ook vanuit de andere klassen horen.

Met sterke ideeën, voorstellen en een scherpe zin voor verantwoordelijkheid gaan ze in gesprek met de leerkrachten en de directie om onze school nog meer op de noden van de leerlingen af te stemmen.

klasburgemeesters in het 4de leerjaar: Astrid en Vince

klasburgemeesters in het 5de leerjaar: Melissa en Zéa

klasburgemeesters in 6A: Lucie en Quinten

 

klasburgemeesters in 6B: Evelyne en Tristan


 

De leerlingenraad vergadert ongeveer 1 maal per maand samen met juf Petra, meester Valentijn en juf Nele.  Ze brengen ter sprake wat leeft bij de klasgenoten, formuleren voorstellen tot verbetering van het reilen en zeilen op school, stellen vragen…  De eerste vergadering van de leerlingenraad ging door op donderdag 4 oktober!

 

 

Wat is hun taak?
De leerlingen leggen in de leerlingenraad voorstellen op tafel die eerst binnen hun eigen klas werden besproken. Dat kan gaan over het inrichten van de speelplaats, het aanbod van spelmateriaal tijdens de speeltijd,…

Wanneer komen zij samen?

De afgevaardigden komen enkele keren per jaar samen met de betrokken leerkrachten. We vergaderen in  een zorglokaal. Het correcte uur en datum wordt steeds op voorhand  doorgegeven in de klassen en daar genoeerd op het bord.

Wat nemen zij mee naar de vergadering?
De leerlingen nemen hun  schrijfgerief en papier mee. Vergeet zeker niet het lijstje met goede ideeën! 

Wat leren we in de leerlingenraad?

De leerlingen krijgen op deze manier inspraak in de organisatie van het schoolleven. Leren overleggen en democratisch werken zijn de twee sleutelwoorden die hier in de leerlingenraad een concrete betekenis krijgen voor de leerlingen. Meer verantwoordelijkheidsgevoel en samen beslissen geeft meer respect voor mensen en dingen.

 

           

Leerlingen > leerlingenraad > Nieuws van de leerlingenraad / Interessante links