Visie en afspraken

Al spelend en lerend gaan we samen op reis.

Leren gebeurt vooral op school.  Ook huistaken en lessen maken deel uit van het leerproces.

Met de taken en lessen leren de kinderen thuis zelfstandig te werken en ze leren taken te plannen. 

De inhoud van de les kan in een huistaak verbonden worden aan de leefwereld van het kind.

De ouder is eveneens supporter op weg naar totale ontwikkeling.

 

Hoe we dit concreet aanpakken, kan u lezen in de visietekst:

14.8 uit schoolreglement: huiswerkbeleid

 

Onze school > Pedagogische projecten > Huiswerkbeleid van de school / zorg op school / ICT op school / taalondersteuning / Technologie op school