Het ontwerp groeit

 

update van de stand van zaken op 10/12/2019:

 

 

In naam van de ganse Mariaschool, wens ik nu al oprecht een "van harte te dank" uit te spreken voor elke vrijgevige gift ten voordele van de uitbreiding van de Mariaschool naar het nieuwe gebouw in de Nieuwstraat 15.

Uw gulle bijdrage is van groot belang om dit ambitieuze project te kunnen realiseren.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de laatste ontwikkelingen:

  • Op 11 september 2017 werd de aankoop van het pand volledig gerealiseerd.

  • Om de opdracht tot renovatie te kunnen gunnen, werd een wedstrijd uitgeschreven.

  • Op 17 april 2018 bekrachtigde het schoolbestuur de keuze van de jury om Stéphane Beel Architects uit Gent als architect en projectontwikkelaar aan te stellen.

  • In de voorbije maanden werden verschillende opties tot benadering van de ingrijpende renovatie uitgewerkt.

  • Op 13 december werd een ontwerpnota, rekening houdend met studies en inbreng van extra gegevens uit de voorbije maanden, voorgesteld aan de bouwheer.

© Stéphane Beel Architects

Met hartelijke en dankbare groeten,


Directie, leerkrachten en schoolbestuur van de Mariaschool


© Stéphane Beel Architects

Mariaschool 2.0 > Het ontwerp groeit