Hoe kan u het project steunen?

Help onze droom waar te maken

Om onze droom waar te maken is er natuurlijk geld nodig, veel geld.

We beschikken zelf over een bepaald budget, maar we durven ook een beroep te doen op u en op iedereen met een groot hart voor onze school.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.

De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven een belastingvermindering van 45% op het wettelijk gestorte bedrag (art. 154/33).

Hoe schenken?

Giften voor de realisatie van het project Nieuwstraat 15 kunnen dus gestort worden op een rekening die wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De bedragen worden integraal geïnvesteerd in de renovatie en de aanpassing van het aangekochte pand.

Mocht u een bedrag willen investeren, dan kan dat op de volgende manier:

- stort op projectrekening Vrij Katholiek Onderwijs Tervuren-Duisburg, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE 10 0000 0000 0404 BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/2933/00039.

- of nog sneller: klik op deze link https://donate.kbs-frb.be/actions/~mijn-donatie?context_form_id=form_2a02:a03f:6a2c:ae00:710f:627a:8f16:f4b0_5ffcb3b7f172b5.78060828

Alvast heel erg bedankt, vooral namens al die kinderen, die dankzij uw steun, in een grotere en modernere Mariaschool zullen kunnen leven en leren.