leerlingenraad

Beste leerlingen, leerkrachten en ouders,


Na een kleurrijke campagne door enthousiaste kandidaten voor een mandaat in de leerlingenraad, werd op donderdag 27 september gestemd.

Alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar trokken naar de stembus.  Het werd een spannende verkiezingsstrijd en na aandachtig tellen door de begeleidende leerkrachten, weerklonk volgend resultaat:


klasburgemeesters in 4A: Anouk en Quinten

klasburgemeesters in 4B: Isaline en Helena

klasburgemeesters in het 5de: Camille en Mees

 

klasburgemeesters in het 6de: Victoria en Arnaud


 

De leerlingenraad vergadert ongeveer 1 maal per maand samen met juf Griet, meester Valentijn en juf Sofie.  Ze brengen ter sprake wat leeft bij de klasgenoten, formuleren voorstellen tot verbetering van het reilen en zeilen op school, stellen vragen…  De eerste vergadering van de leerlingenraad ging door op donderdag 4 oktober!

 

 

Wat is hun taak?
De leerlingen leggen in de leerlingenraad voorstellen op tafel die eerst binnen hun eigen klas werden besproken. Dat kan gaan over het inrichten van de speelplaats, het aanbod van spelmateriaal tijdens de speeltijd,…

Wanneer komen zij samen?

De afgevaardigden komen enkele keren per jaar samen met de betrokken leerkrachten. We vergaderen in  een zorglokaal. Het correcte uur en datum wordt steeds op voorhand  doorgegeven in de klassen en daar genoeerd op het bord.

Wat nemen zij mee naar de vergadering?
De leerlingen nemen hun  schrijfgerief en papier mee. Vergeet zeker niet het lijstje met goede ideeën! 

Wat leren we in de leerlingenraad?

De leerlingen krijgen op deze manier inspraak in de organisatie van het schoolleven. Leren overleggen en democratisch werken zijn de twee sleutelwoorden die hier in de leerlingenraad een concrete betekenis krijgen voor de leerlingen. Meer verantwoordelijkheidsgevoel en samen beslissen geeft meer respect voor mensen en dingen.

 

           

Leerlingen > leerlingenraad > Nieuws van de leerlingenraad / Interessante links