Visie en afspraken

In onze school vinden we huiswerk belangrijk.

We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de geziene leerstof. We geloven dat deze bijkomende inoefening onze kinderen vaardiger maakt in het verwerven van leerinhouden.

Door huiswerk te maken, leren onze kinderen ook zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we hen stapje voor stapje voor op het werken in het secundair onderwijs.

We willen ook aan ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de klas. Onze kinderen brengen via het huiswerk een stukje school mee naar huis.

Hoe we dit concreet aanpakken, kan u lezen in de visietekst:

/userfiles/huiswerkbeleid.pdf

Onze school > Pedagogische projecten > Huiswerkbeleid van de school / zorg op school / ICT op school / taalondersteuning / Technologie op school / gezondheidsbeleid